Sigma Partners - do danas

Sigma S7 je počela sa radom davne 2002 kao malo doo društvo. Ubrzo se uljučuje u rad na većim poslovima. Rastom obima poslova i Sigma se razvijala - izgradila je za svoje potrebe betonjerku, potom i zajedničku fabriku Beo Strong u Kijevu i tim kapacitetima se u pripremi izgradnje tada najvećeg kompleksa APS na Novom Beogradu

U vrlo kriznom periodu 2008-2009 Sigma se sa velikom operativom prebacuje na tržište Ruske Federacije i uključuje u poslovima pred olimpiske izgradnje u Sočinskom kraju. Zahtevi su bili mnogostruki, od gradnje, opremanja,sanacije i upravljanja sa nekoliko velikih projekata. U periodu 2011/2015 Sigmina operativa broji i do 700 ljudi. Bruto obrt kapitala u tom periodu je iznosio više od 120 mil$ ...

S7 - Za Rosteh ! 2012-2014

Image
Novi Beograd - sopstvenim snagama....davne 2005

Jedan mali pogled na delić ostvarenog

Projektovanje, gradnja i upravljane pojektima