Realno veliko iskustvo - garant 100% uspeha

Biser S7

Jedan od projekata izuzetno složene sanacije starog malog bazena i projektovanje, izgradnja i potpuno opremanje delova HK, tehnološki vrlo složenog bazenskog kompleksa sa slatkom i slanom vodom, koji radi cele godine , je bio veliki izazov i ogroman uspeh. U vrlo komlikovanim uslovima rada dokazali smo ruskim partnerima da na ovom projektu - pravilnim vođenjem poslova i pravilnim korišćenjem svih resursa rada moguća ušteda od 24% na nivou naših poslova na projektu , ...i ostvarena je !!!

Iz Ruskog TV dnevnika

Nove tehnologije u sanaciji

Image
Rusija - Bazeni, HK Biser, rade 12 meseci i koriste i slatku i slanu vodu

SIGMINA PUNA SATISFAKCIJA ali i OBAVEZA

  • Oprema i opremanje
  • Projektovanje i gradnja
  • Tehnologija i upravljanje

Dokazana i proverena autentičnost i vrednost

Bez lutanja! Sigma kao dugogodišnji učesnik u poslovima građenja i arhitekture ima principijelan stav u smislu KVALITETNOG opremanja. Pre svega Sigma je firma koja se ne bavi "opremaštvom i trgovinom" ali, ima sopstvene mogućnost dobavke tehnike i opreme koja je JEFTINIJA za Vas, nego da je nabavljate preko ovlaštenih mesnih dilera i sl. Naši bonusi su veliki, a proistekli su iz bruto naručene opreme za (bazene npr.) poslednjih 5 godina u vrednosti od nekoliko desetina miliona $. U videu su dva originalna TV materijala ..sanatorijum i hotel

Sva današnja kvalitetna tehnička oprema, u bilo kom segmentu kapitalne gradnje, je i odgovarajuće adekvatne cene. Te cene kod mnogih proizvođača NE PODRAZUMEVAJU i odgovarajući REKLAMIRANI nivo kvaliteta ! Sigma ima jasno izgrađen stav i principe u tom domenu posla. Greške su često nepopravljive trajno !

Video br.1 - Ruski TV materijal

Video br.2 - Ruski TV materijal

Oprema Kripsol - S7 Astral - Sajam Barcelona 2016

Italijanska TOP oprema - S7 Astral

 

Samostalno projektovanje i gradnja

Od samog početka i nastanka Sigme Partners firma ima jasnu koncepciju razvoja i ciljnih polja rada. Neraskidivo smo vezali procese projektovanja i izvođaštva, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Probleme projektovanja u Ruskoj Federaciji smo rešili zajedničkim radom u novoosnovanim firmama mešovite strukture vlasništva - Srbija , Rusija.U periodu od 2011 smo uspostavili i jaku koordiniranu saradnju sa usko specijalizovanim arhitektonskim firmama i u Srbiji i Rusiji. Naravno, sve to omogućava i angažman na većim radnim zadacima građenja i projektnim poslovima

S7 - Šta je BIM projektovanje

S7 - ArCADia - Olimpik SC "Gruzija

Sigma S7 - Projektovanje osobinama, ..modelovanjem"

Proj1

 

Nužno je napomenuti, da je Sigma stekla velika iskustva u revitalizacionoj kapitalnoj gradnji. U procesu projektovanja koristimo NAŠ arCADia softver i klasični CAD. Sigma S7 ekspertski koristi moćan naš BIM softverski alat i za AG projektovanje i sve ostale sisteme - instalacije i procese. U procesu gradnje koristimo sopstvene resurse, ali i kooperativne i zajedničke resurse sa GZZ Beli Bor. U predolimpijskom periodu angažovali smo na godinu dana oko 700 radnika SVIH profila ! Uz angažman nekoliko inženjera sa velikim radnim iskustvom (više od 30 god. rs.) Sigma S7 može da izvodi i velike projekte, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu!

S7 video materijal sa gradilišta

Sigma S7 - "Kopija" VIP Objekат u Abhaziji - Крај 2017

Proj2

Niko nema pravo na grešku u ovom poslu ! - Sigma S7 "No shop"

Razvoj novih tehnologija građenja i njenih procesa se brižljivo prati uz opšte dobro prihvatanje kvalitetnih normi i rešenja. Posebnu pašnju smo usredsredili na konstruktivno nove momente u građenju i vođenju projekata. Jako softverskom podrškom SOPSTVENE izvedbe (Gral-Cs), smo savlađivali i skoro nesavladive prepreke na tom polju delanja.Na ovom projektu u Rusiji je napravljena realna ušteda oko 300 mil. rubalja.

Iz Ruskog TV dnevnika - Sanatorijum ZR - ušteda oko 300 mil.rub

Sigma je pored jakih pozicija u konstruktivnom kapitalnom građenju u poslednjih 5 godina izvela niz poslova po sistemu "ključ u ruke" što je podrazumevalo i veliki angažman u nabavci i opremanju objekata. Količino obavljenih nabavki smo obezbedili svojoj firmi , a time i Vama dobre i ponekad velike bonuse!! Moramo da napomenemo da se Sigma NE BAVI trgovinom ..već isključivo, u korisnom poslovnom usmeravanju investitora

U Pod Kavkazu na sličnom objektu - ušteda 1,5 mil.$


Poziv koji će vredeti

Svaki ozbiljan čovek, delatnik, NEMA pravo na grešku!

Zato pozovite, tražite

VELIKE I ZNAČAJNE NAGRADE - SATISFAKCIJA KOJA ZNAČI

ss
U sklopu HK Vesna u blizini je izgrašeno mnogo objekata različitih namena, ovo je jedan od nekoliko VIP struktura u okviru AQUA kompleksa za Sportiste, Decu i VIP goste ..itd
Staljinova plaža Izgradnja nove plaže Staljinovog kompleksa. Pri Sanarorijumu ZR u Hostinskom rejonu u ovom kompleksu, izrađeno je više objekata raznih namena. Počev od privatnih komleks apartmana do infrastrukture , puteva, ..sportskih terena i dr. Na obali je "izgrađena" plaža u dužini od 600 m - Plažni kompleks je blokiran železnicom tako da je rad na ovom projektu bio pravo udarništvo ...
Staljinov lift Na ovom Staljinovom kompleksu je postojao teško oštećen liftovski sistem ..čija je sanacija i izgradnja bila HEROJSTVO !!

TEŽIŠNI POSLOVI do 2020 god

Sigma će i dalje forsirati projektantsko izvođački poslovi, kako u Srbiji tako i u Rusiji. Na polju rada sa hidro građevinskim elementima, nastavićemo sa NOVOIM hibridnim kompleksima "PRIRODNIH BAZENA" ..Sigma S7 sa svojom grupom će nastaviti i na davno započetim razvojem svojih tehnologija - geotermalne i solarne prirode. Sigma hoće da i Srbija zakorači ozbiljnim koracima u stvarnost 22 veka !!

Sigma Aqua Sistem - Budućnost na temelju stvarnosti !!