Projekt "S 1100"

Davne 2000 na N. Beogradu je započeta gradnja I biznis parka u Srbiji, sam početak organizacije gradnje i sama gradnja je započela velikim učešćem Sigme Partners i njenih ljudi. Prva dva objekta su izgrađeni kapacitetima gp RM i našim ogromnim angažmanom na polju vođenja projekta u zajednici sa investitorima i tadašnjim gen. izvođačem.

View

Image

Projekt "R 2000"

Sigma je ostvarila za relativno kratko vreme, zahvaljujući svojoj efikasnoj poslovnoj orjentaciji, jak prodor na tržište rada u RF u vreme predolimpijskih graševinskih poduhvata u Krasnodarskom kraju. Ovo je glavni u potpunosti rekonstruisani korpus Sanatorijuma ZR na 46 Ha priobalja Hostinskog rejona u Sočiju.

View

Staljinov kompleks Rošća

Projekt "R 1000"

Lečniki medicinski hidrokomleks sanatorijuma Gorki u Podmoskvlju je veliki uspeh Sigme S7, kako u domenu predprojektovanja sa pripremom teh. dokumentacije, kao i projekta opravdanosti. Osim radova na geoistraživanjima (geotermala) u potpunost je rekonstruisan i izveden nov sistem od 4 bazena, kao i 12 med. "kada" itd. Naknadno su dorađeni i prostori za sportsku rehabilitaciju dece i omladine ..

View

Image

Projekt "R 2001"

U primorskom Crnomorsko reonu Lazareske je u potpunosti rekonstruisan veliki kompleks pri Ivuški, koju su nekada davno sedamdesetih izgradili jugoslovenski građevinarai iz Beograda. Sada je komleks uvećan i osavremenjen, celim nizom bazena unutar i izvan velikog sanatorijskog prostora. Sigma se ovde susrela za izuzetno oštrim pravilima gradnje u vreme pred olimpijadu u Sočiju. To je sve moglo da se uradi jedino kao posao u vanrednoj situaciji

View

Image